ส่งนักกีฬาหมากรุกสากลจังหวัดเชียงใหม่ในนามทีมชาติไทยขึ้นเครื่องเดินทางไปร่วมการแข่งขันหมากรุกสากลที่เติร์กเมนิสถาน

รุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขาธิการชมรมกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ไปส่งนักกีฬาหมากรุกสากลจังหวัดเชียงใหม่ในนามทีมชาติไทยขึ้นเครื่องเดินทางไปร่วมการแข่งขันหมากรุกสากลที่เติร์กเมนิสถาน ในระหว่างวันที่ 17-27 กันยายน 2560 ในรายการ “Asian Indoor & Martail Art 2017” ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น