ตัวแทนภาคเหนือตอนบนพร้อมสู้ศึก LEAGUE

ทีมยัดห่วงชาย “คาวบอยแม่โจ้” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวแทนภาคเหนือตอนบนพร้อมสู้ศึก LEAGUE  ที่ MONO  29 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2560 นำทีมโดย อาจารย์บุญญา อนุสรณ์รัชดา

ร่วมแสดงความคิดเห็น