ราคาทองประจำวันที่ 21 กันยายน 2560

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ 20,350.00 บาท
  • ราคาคำแท่ง ขาย 20,450.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ 19,980.88 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ ขาย 20,950.00 บาท
  • ราคาเปลี่ยนแปลง ลง 150 บาท
  • Gold Spot 1,298.90 บาท
  • USD 33.16 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น