รอง ผอ. ด้านการแพทย์ รพ.สวนปรุง ให้การต้อนรับอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ในโอกาสนำอาจารย์ และ นศ. พยาบาล ระดับปริญญาตรีจาก Tzu Chi  University of Science and Technology

นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ รอง ผอ. ด้านการแพทย์ รพ.สวนปรุง ให้การต้อนรับอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ในโอกาสนำอาจารย์ และ นศ. พยาบาล ระดับปริญญาตรีจาก Tzu Chi  University of Science and Technology เขตปกครองพิเศษไต้หวัน  และ Kagawa University จากประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ รอง ผอ. ด้านการแพทย์ รพ.สวนปรุง ให้การต้อนรับอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ในโอกาสนำอาจารย์ และ นศ. พยาบาล ระดับปริญญาตรีจาก Tzu Chi  University of Science and Technology เขตปกครองพิเศษไต้หวัน  และ Kagawa University จากประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ร่วมแสดงความคิดเห็น