รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่มอบต้นไม้มงคลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ครบรอบ 47 ปีวันสถาปนา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่มอบต้นไม้มงคลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ครบรอบ 47 ปีวันสถาปนา โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.วิทยาเขตเชียงใหม่รับมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น