“ม่อ” แป๋ว่าอะหยังฮู้ก่อ ?

คำเมืองวันละคำ กับ เชียงใหม่นิวส์ วันนี้เสนอคำว่า “ม่อ”

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ม่อ” เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาษากลาง แปลว่า เร็ว รวดเร็ว หรือ เร็วมากจนไม่อยากเชื่อ

ม่อ เป็นคำวิเศษณ์ ใช้ต่อท้ายประโยคหรือผสมอยู่ในรูปประโยค เช่น สูเขาก้าหาออกไปซื้อของ หยังปิ๊กมาม่อจะอี้ ? 

มาอนุรักษ์กำเมืองบ้านเฮา..คำเมืองเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น