ราคาทองประจำวันที่ 25 กันยายน 2560

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ 20,200.00 บาท
  • ราคาคำแท่ง ขาย 20,300.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ 19,829.28 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ ขาย 20,800.00 บาท
  • ราคาเปลี่ยนแปลง ลง 50 บาท
  • Gold Spot 1,292.30 บาท
  • USD 33.11 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น