หัวหน้าหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หัวหน้าหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านคลินิกหัวใจล้มเหลว รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ณ ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น