ท่าแพอันปลั๊ก มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานท่าแพ อันปลั๊ก “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า” เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของสล่าล้านนาที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์พื้นบ้าน สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนทั่วไปในอนาคต หวังช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและนำไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ท่าแพ อันปลั๊ก “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า” โดยมี นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งาน ท่าแพ อันปลั๊ก “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่า” ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 22-23 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับควาสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของสล่าล้านนาที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ และส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์พื้นบ้าน สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนทั่วไปในอนาคต อันจะนำไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการเพิ่มรายให้กับชุมชน อาทิ เครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการสร้างเวทีแก่กลุ่มภูมิปัญญาสล่าล้านนาให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อันจะเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง

โดยบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมการเสวนา “บทบาทสล่าล้านนาในการอนุรักษ์และพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 การนำเสนอผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนา 30 ภูมิปัญญา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการทำอาหาร/ขนมพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นางสิริยา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น