แสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ระดับปฐมวัย

 

แสดงความยินดี กับเด็กหญิงชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์ (น้องเทียนหอม) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ระดับปฐมวัย จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น