อัดฉีด..


ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่มอบเงิน 10,000 บาทส่วนตัวอัดฉีดให้กับทีมเรือพายของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ที่ได้เหรียญจากการแข่งขันเรือพายกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น