ขอให้โชคดี…

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในงานมุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม : เพชรงานล้านา” ประจำปี 2560 แก่คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น