“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” รับรางวัลกินรีเป็นปีที่ 3 ประเภทท่องเที่ยว..

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยมประเภทแห่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 โดยมี “เนตรนภา สุทธิธรรมดำรง” ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน พิงคนาครและรักษาการ ผอ.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นผู้รับมอบจาก “พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร” รองนายกรัฐมนตรี ที่จัดมอบขึ้นที่รอยัลพารากอน และรางวัลนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น