บรรยากาศการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย ในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ วันแรกคึกคัก!

บรรยากาศการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ประชาชนพากันมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้า ส่วนใหญ่ใช้ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และใช้จ่ายเต็มวงเงินที่ได้ในครั้งเดียว

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ร่วมกันตรวจดูความเรียบร้อย ของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยวันแรก ที่บริเวณร้านค้าประชารัฐกองทุนชุมชนวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคุกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่้เช้าตรู่จนแน่นร้าน โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ไข่ไก่ มาม่า และใช้จ่ายเต็มวงเงินที่ได้ในครั้งเดียว บางรายจ่ายเงินเพิ่มเล็กน้อย

ซึ่งทุกคนต่างบอกว่ามีความสุขกับการมาจับจ่ายใช้สอยในวันนี้ และรู้สึกขอบคุณที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน จำนวน 358,773 ราย มารับบัตรไปแล้วประมาณ 180,000 ราย ซึ่งกระทรวงการคลังอนุโลมให้นำยอดเงินของเดือนตุลาคม ทบไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนได้ เพราะยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับบัตร

ในส่วนของร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐแล้ว ขณะนี่มีอยู่ 519 ร้านค้า จากที่ตั้งเป้าไว้ 604 ร้านค้า ครอบคลุมพื้นที่ 165 ตำบล จาก 204 ตำบล ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในระยะแรกธนาคารกรุงไทยจะทำการติดตั้งเครื่อง EDC หรือเครื่องรูดบัตร ให้กับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ถูกต้อง จำนวน 205 เครื่อง ติดตั้งไปแล้ว 135 เครื่อง กระจายพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ และจะเร่งติดตั้งเครื่องที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น