ประชุมโครงการ..

ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการระดับชาติต้นแบบจังหวัดและอำเภอ เพื่อป้องกันและดูแลการรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขต 1 เชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน) จัดโดยสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น