ชวนเที่ยว น้ำตกตาดพระงั่ง-ตาดเดื่อ อันซีนเมืองแพร่

นายภาสกร หม้อกรอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และนายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ เผยว่า ตามที่บ้านถิ่น ได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่และได้ทำการการเปิดไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ และในเขตตำบลบ้านถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ 3 มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มานานนั่นคือน้ำตกตาดพระงั่ง ซึ่งจะมีน้ำตกในช่วงฤดูฝน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ จึงออกเดินสำรวจเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกตาดพระงั่ง และยังมีน้ำตกตาดเดื่อ เพื่อจะเปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชมธรรมชาติป่าเขาและน้ำตกที่สวยงามและเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวที่ชอบชมธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงาม และเดินป่าสามารถชมป่าไม้และความงดงามของธรรมชาติ ตลอดเส้นทาง

นายกสมาคมไทลื้ออห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ กล่าวต่ออีกว่า เส้นทางการเข้าถึงน้ำตก มีด้วยกันหลายลักษณะได้แก่ 1.เดินเท้า ไปกลับ 6 กิโลเมตรใช้เวลา 2 ชั่วโมง 2.จักยานยนต์ เข้าไปได้ ประมาณ 2 กิโลเมตรแล้วเดินเท้า อีก 1 กิโลเมตรใช้เวลา 1.5 ชั่งโมง โดยน้ำตกตาดเดื่อมีความสูงประมาณ 30 ม. เป็นน้ำตก ชั้นที่ 2 ของสายน้ำห้วยผักหละและมีต้นมะเดื่อพันธุ์ใหญ่ ลูกใหญ่ ประมาณ 0.3-0.5 กก./ลูกอยู่ ตั้งชื่อตามต้นไม้ น้ำตกตาดพระงั่ง ความสูงประมาณ 50 ม.เป็นน้ำตกชั้นที่ 1 ของลำห้วยผักหละ ตั้งชื่อตามโขดหินมีรูปเหมือนพระงั่ง และมีตำนานว่ามีพระงั่งอยู่ในโพรงถ้ำใต้น้ำตกซึ่งพระงั่งนั้นต้องเก็บไว้ที่ซ่อน ทั้ง 2 น้ำตกเกิดมานานตั้งแต่มีสายน้ำห้วยผักหละชึ่งเป็นสายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงเสด็จฯ มาสร้างอ่างให้กับตำบลบ้านถิ่นเพื่อใช้ด้านการเกษตร คืออ่างห้วยผักหละทั้ง 2 น้ำตกอยู่ในพื้นที่ ม.3 ตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ในการเดินทางเข้าไปเที่ยวควรเตรียมอหารการกินเข้าไปด้วย หากนักท่องเที่ยวที่สนใจจะสอบถามเส้นทางการเดินทาง สามารถสอบถามไปได้ที่โทร 0812897877

ร่วมแสดงความคิดเห็น