วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  จัดพิธีงานวันกตัญญูปีที่ 22

ประจวบ

กันธิยะ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานวันกตัญญูปีที่ 22 บำเพ็ญกุศลแด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สุวณฺณโชตมหาเถร ) องค์ปฐมประธานพระธรรมจาริก อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา องค์ปฐมเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา และมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น