ครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระนิสิต นักเรียน โรงเรียน องค์กรการกุศล โดยมีคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น