คนแห่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคัก!!

วันแรกคนแห่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคึกคัก! เจ้าของร้านธงฟ้าฯยิ้มยอดขายทะลัก ขณะที่เชียงใหม่สรุปในภาพรวม การรูดบัตรไม่พบปัญหาแต่อย่างใด โดยร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแห่ไปซื้อน้ำมันพืชที่ห้างแม็คโครไปตุนจนสินค้าขาดช่วง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ต. 2560 ซึ่งเป็นวันแรกที่ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กรมบัญชีกลางได้รับทราบข้อมูลว่า ผู้มีสิทธิได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ในจังหวัดต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี มีผู้มีสิทธินำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลือกซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐกันอย่างคึกคัก เจ้าของร้านธงฟ้าฯ ได้กล่าวขอบคุณโครงการดีๆ จากภาครัฐที่ทำให้ร้านของตนขายสินค้าได้มากขึ้น และมีคนเข้ามาเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นกว่าเดิม ส่วนผู้มีสิทธิก็ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าที่ต้องการที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเช่นกัน

ทั้งนี้ พบปัญหาการใช้งานอยู่บ้างเล็กน้อย เช่น Internet ไม่แรง ทำให้การทำรายการบางครั้งล่าช้า ยังไม่คุ้นเคยการใช้งานเครื่อง EDC แต่กรมบัญชีกลางมีทีมเทคนิคช่วยดูแลการใช้งานทุกด้านอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิได้ดังนี้ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาทต่อคนต่อเดือน (ผู้มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี) และ 300 บาทต่อรายต่อเดือน (ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 ที่เปิดให้บริการ 150 คู่สาย ซึ่งปกติเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. แต่ในวันนี้จะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน ส่วนกรณีสัญญาณ Internet มีปัญหา แจ้งโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-7992 กรณีมีปัญหาเครื่อง edc ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-508-5500

ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคลังจังหวัดเชียงใหม่ และ ผจก.ธ.กรุงไทย ออกติดตามและตรวจเยี่ยมการใช้บัตรสวัสดิการวันแรกของผู้มีรายได้น้อย ณ ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านชุมชนวัดเกตุ ต.วัดเกตุ . และร้านจงกำไร ต.ป่าตัน อ.เมือง จากการติดตามมีผู้มีรายใดน้อยในพื้นที่ ต.วัดเกตุ และต.ป่าตัน มีชุมชนใกล้เคียงเขตติดต่อ ก็เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การรูดบัตรไม่พบปัญหาใดๆ

ทั้งนี้ จากการสอบถามร้านค้าประชารัฐอื่นๆ ต่างอำเภอพบว่าบางแห่ง ชื่อร้านค้าบางแห่งชิ่อไม่ตรงกับเครื่องรูดบัตร ซึ่งสำนักงานได้แนะนำให้ร้านค้าแจ้ง จนท.แบงค์ที่มาติดตั้งเครื่องได้ทราบและแก้ไข สรุปในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่การรูดบัตรไม่พบปัญหาแต่อย่างใด. โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากร้านค้าคือการซื้อสินค้า ที่ห้างแม็คโครได้รับความนิยมจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ. ไปซื้อตุนจนสินค้าขาดช่วง. (น้ำมันพืช)

ร่วมแสดงความคิดเห็น