รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ตอบแทนคุณแผ่นดิน

เกียรติแห่งชีวิต….เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ “โจ้-โองการ ไชยองค์การ” และ “อ.แดง-วุฒิพงค์ ถายะพิงค์” คนมีชื่อเสียงและผลงานในเมืองเชียงใหม่ และสองท่านยังเป็นกรรมการชุดก่อตั้ง “มูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่” ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ความดีตอบแทน คุณแผ่นดิน” สาขานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนดีเด่น ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้เดินทางเข้ารับรางวัลจากท่านองคมนตรี “พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น