มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระครูวิสิฐธรรมากร เจ้าอาวาสวัดสีมาราม ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจักรกฤษณ์ ลักษณกิจ หัวหน้าสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียน เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น