มอบจักรยานให้กับผู้โชคดี ในการจับหางบัตรวิ่งมหากุศล “มหิดล 60”

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกันมอบจักรยานให้กับผู้โชคดีในการจับหางบัตรวิ่งมหากุศล “มหิดล 60” ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น