เปิดงาน “Medical book day”

จัดครั้งที่ 13……….ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Medical book day ครั้งที่ 13 และมอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้ ผู้ใช้งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และคณะกรรมการดำเนินงาน Medical book day ครั้งที่ 13 ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น