ใต้ร่มพระบารมีฯ ชมรมชาวอินเดียฯ ตอบแทนถิ่นเกิด

สำนึกพระมหากรุณาธิคุณฯ…….นายรันยีต ซิงห์ ประธานชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพในพิธี สวดมาติกาและสดับปกรณ์บำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น