แถลงข่าวการจัดงาน “LAMPANG MOTOR SHOW 2017”

คมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมด้วย พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าฯ พร้อม พรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จัดแถลงข่าวการจัดงาน “LAMPANG MOTOR SHOW 2017” กับมหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในธีม Exotic นวัตกรรมยานยนต์ที่แปลกใหม่ ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ย. 60 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น