ยกระดับความปลอดภัย ต้อนรับท่องเที่ยววิถีไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต้อนรับ “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน 2561” พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกระจายในทุกภาคของประเทศเพิ่มอีก 30 แห่ง ตั้งเป้าเปิดได้ครบทุกจังหวัดภายในปี”62

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน 2561 ที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ฯลฯ เพื่อหารือเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้เสนอให้การป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นวาระแห่งชาติ ปรับปรุงระบบการรายงานสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว และการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว

โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเรื่องการจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้องเรียน คดีความอื่น ๆ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานทูต เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศรวมถึงท่าอากาศยานต่าง ๆ ด้วย

นายพงษ์ภาณุกล่าวต่อไปอีกว่า ในปี 2561 นี้ กระทรวงจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก 30 แห่ง ใน 30 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, น่าน, ตาก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก และลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง ได้แก่ เลย, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครพนม, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, ขอนแก่น, หนองคาย และนครราชสีมา ภาคตะวันออก 5 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, จันทบุรี, ตราด และระยอง ภาคตะวันตก 2 แห่ง ได้แก่ ราชบุรี และเพชรบุรี ภาคใต้ 6 แห่ง ได้แก่ สตูล, ระนอง, ตรัง, ชุมพร, นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ในภาษาต่าง ๆ ได้ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ภายในปี 2562 จากปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, เชียงใหม่, เชียงราย, อุบลราชธานี, สุโขทัย, กาญจนบุรี, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา, กระบี่, พังงา, อำเภอหัวหิน, พระนครศรีอยุธยา, อุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรวม 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น