ผวจ.เชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สำหรับทูลเกล้าฯ จากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ใน พื้นที่ จ.เชียงใหม่ 13 หน่วยงาน กว่า 14,000 ดอก อาทิ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 ที่ศาลากลางฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น