ตอบปัญหาธรรมโครงการธรรมสัญจรกับคณะสงฆ์ อำเภอสันป่าตอง

โรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง สพป.ชม.4 ส่งนักเรียนร่วมตอบปัญหาธรรมโครงการธรรมสัญจรกับคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ วัดท่าวังพร้าว โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย โดยมี พระครูสุนทรขันติรัต เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง ประธานพิธีเมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น