โรงเรียนดาราวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านแม่หม้อ จังหวัดเชียงราย

ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านแม่หม้อ จังหวัดเชียงราย ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น