แถลงข่าว..

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานแถลงข่าวและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) และจากมหาวิทยาลัยต่างๆในเขตภาคเหนือ ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น