“เปิ้นมาเฮาดีใจ๋ เปิ้นย้ายไปเฮากึ๊ดเติงหา” ด้วยรักและผูกพัน ครอบครัวกองบิน 41

งานเลี้ยงยินดีต้อนรับกับผู้มาใหม่ และเลี้ยงส่งท่านที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ใหญ่ขึ้น ที่ทางกองบิน 41 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์รับส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน 41 ในงาน “เปิ้นมาเฮาดีใจ๋ เปิ้นย้ายไปเฮากึ๊ดเติงหา” โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ “ปวิณ ชำนิประศาสน์” พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ “นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ” ที่ได้มารับตำแหน่งใหม่ ผู้บังคับการกองบิน 41 และท่านที่จะย้ายไป “นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท” ผู้บังคับการกองบิน 41 งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ เมื่อค่ำที่ 4 ตุลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น