“เต๊อ” แป๋ว่าอะหยังฮู้ก่อ ?

คำเมืองวันละคำ กับ เชียงใหม่นิวส์ วันนี้เสนอคำว่า “เต๊อ”

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “เต๊อ” เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาษากลาง แปลว่า จำนวนมากๆ, เยอะจนเกินไป 

ประโยคกำเมือง
ณ กาดเจ๊าเมืองเจียงใหม่
ป้าหน้อย : ป้าป้อๆ ขนบะก้วยก๋า มาขายนักขนาด ระวังมันจะเต๊อเน่อ
ป้าป้อ : ก่ออิหล้า(ลูกสาว)นะก่ะ เด็ดลุกสวนมาหื้อ อิหล้าว่าปี๋นี้น้ำนัก
หน่วยบะก้วยก๋าก่อออกนักไปตวย ในสวนก่อเต๊อเหมือนกันนะ
ป้าหน้อย : ก่อหยังบ่เอาปั๋น คนข้างบ้านข้างเฮือนพ่อง
ป้าป้อ : ปั๋นเปิ้นกิ๋น จ๋นเปิ้นเจ็บปากหมดละ
ป้าหน้อย : เออ..นั่นเต๊อะ!!

มาอนุรักษ์กำเมืองบ้านเฮา..คำเมืองเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ป้าหน้อยกับป้าป้อเป็นเพียงตัวละครสมมุติเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!