มะเขือแจ้…

บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนชั้นล่าง ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานรับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของลำพูน ที่ผ่านมา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น