สพม. เขต 34 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสพม. เขต 34 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น