ดอกดาวเรือง-ดอกไม้สีเหลืองนับแสนต้น บานสะพรั่งเต็มอุทยานหลวงราชพฤกษ์

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติและพระจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงดอกดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ และดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวนกว่า 3 แสนต้นในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
และเชิญนักท่องเที่ยวเข้าชื่นชมและเก็บความประทับใจผ่านเรื่องราวความทรงจำที่สวยงามของดอกไม้สีเหลืองตลอดช่วงเดือนตุลาคม 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จารึกอยู่ในใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร

ร่วมแสดงความคิดเห็น