จังหวัดลำพูน รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “จังหวัดสะอาด” จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เช้าวันนี้ (9 ตุลาคม 2560) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “จังหวัดสะอาด” จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สืบเนื่องจากจังหวัดลำพูนได้เข้ารับการตรวจประเมินเป็นจังหวัดดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือก จังหวัดที่ได้รับการตรวจประเมิน เป็นจังหวัดสะอาดในรอบสุดท้าย 4 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง, ลพบุรี ,พิจิตร และจังหวัดลำพูน

โดยคณะกรรมการได้มาตรวจประเมิน การดำเนินการบริหารจัดการขยะของจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งในเบื้องต้นจังหวัดลำพูนได้มีการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกและประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา จึงทำให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “จังหวัดสะอาด” ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น