กรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเกษียณอายุราชการ

กรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเกษียณอายุราชการ “ก้าวเข้ามาอย่างภูมิใจ…ก้าวออกไปอย่างสง่างาม”ให้แก่เหล่าข้าราชการในสังกัดหน่วยงานโดยมีปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น