สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักฯ ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รศ. ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผอ.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของสำนักฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น