นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการหมู่บ้านนิมมานนรดี เข้าพบ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการหมู่บ้านนิมมานนรดีเข้าพบ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมนำเรียนปัญหาผลกระทบที่ได้รับการการขึ้นลงของอากาศยาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ สำนักงานการท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น