พ่อเมืองเชียงใหม่  ร่วมงานทำบุญและมอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

นายปวิณ ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมงานทำบุญและมอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น