น้ำป่าหลาก! ท่าวังพร้าวระทมในรอบ 7 ปี

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2560 ส.ท.จิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.สันป่าตอง นำฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำแม่ขานล้นตะหลิ่ง ชึ่งเป็นน้ำป่าหลากที่ได้รับผลกระทบหนักในรอบ 7 ปี โดยนำเครื่องอุปโภคและอาหารแจกจ่ายชาวบ้านในเบื้องต้นพร้อมให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น