ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอดอยเต่า

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและดูจุดเสียหาย
อุทกภัยจากสาธารณภัยที่มีฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบสาธารณภัย ที่ศาลาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน30 กว่าราย

ด้าน นายสาย ตาลี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยเต่า เปิดเผยว่า ขณะนี้บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก มีจำนวนกว่า 30 ครัวเรือน แต่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีประมาณ 10 ครัวเรือนและมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการให้ความช่วยเหลือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาประจำหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนราษฎร และติดตามความเสียหายคอสะพานบ้านสันติสุข รวมไปถึงติดตามปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง พร้อมมอบแนวทางในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้อยที่สุดและได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำที่ไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำขัง โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือน และซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายหลังน้ำลดไปบ้างแล้ว

ด้าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการไปยังผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉุกเฉิน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือลำน้ำสายต่างๆ และที่ลาดเชิงเขา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น ให้แต่ละพื้นที่เตรียมแผนช่วยเหลือเบื้องต้น และให้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องสะสมเป็นเวลานาน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น