ชาว จ.ลำพูน จุดเทียนแสดงความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ประชาชนชาว จ.ลำพูนกว่า 2,000 คน ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ามกลางแสงเทียน ในกิจกรรม “แสงเทียน สุด ท้าย ณ ลำพูน”

ค่ำวันที่ 13 ต.ค.60 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน หน.ส่วนราชการ และประชาชนชาว จ. ลำพูน จำนวนกว่า 2,000 คน แสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต ครบ 1 ปี โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.เป็นประธาน

โดยในช่วงก่อนการประกอบพิธี มีช่างฟ้อนชาว จ.ลำพูน จำนวน 100 คน ฟ้อนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จากนั้น ผวจ. ได้กล่าวคำแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ผวจ.ได้ส่งต่อเทียนไปยังผู้ร่วมงานทำให้บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย สว่างไสวไปด้วยแสงเทียนจากชาวลำพูน จากนั้นผู้ร่วมงานได้กล่าวคำปฏิญาณตั้งมั่นสานต่อความดีตามพระราชปณิธาน และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชน, องค์กรเอกชนและสถานศึกษาใน จ.ลำพูน ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ลำพูน ถึง 27 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น