ตั้งตัวไม่ทัน…

เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอหางดงก่อเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่ต้องผจญกับภัยน้ำท่วม-น้ำหลากที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและตั้งตัวไม่ทัน ได้รับการช่วยเหลือวิบัติภัยจากส่วนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชลประทานเชียงใหม่ กาชาดเชียงใหม่ เป็นที่น่าชื่นชมยิ่งจากน้ำใจคนไทยด้วยกันที่ได้นำเอาอาหารกล่องและน้ำดื่มนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ซึ่งนำโดย “สจ.หน่อย-ฌาฐาณนันท์ สุริยา” สจ.เขต 2 หางดง พร้อมกับ “รุ่งวิไล เมฆรา” เป็นน้ำใจที่ไทยเราเป็นห่วงและไม่ทอดทิ้งกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น