เทศบาลนคร ชม. ถวายความจงรักภักดี

“นายกไก่” ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีฯ นครเชียงใหม่ “รองหน้อย” ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกฯ สั่งการเจ้าหน้าที่ฯ นำต้นดอกดาวเรืองที่เพาะเตรียมเอาไว้ออกตกแต่งประดับทั่วเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมทั้งจัดรถบัสปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ประชาชน จากบริเวณแขวงกาวิละ-ศรีวิชัย-นครพิงค์-เม็งราย ไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและอำนวยบริการให้กับประชาชนเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น