iองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล “Chiang Mai Top Awards 2017”

ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล “Chiang Mai Top Awards 2017” ให้แก่ สมปรารถนา พรหมลังกา ผอ.ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ในพิธีมอบรางวัลป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น