ชมรมศิษย์เก่าบุญวาทย์วิทยาลัย รุ่น 07 มอบเงินร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่น้อยนภา ศิริรักษ์

ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมศิษย์เก่าบุญวาทย์วิทยาลัย รุ่น 07 เป็นผู้แทนเพื่อนๆมอบเงินร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่น้อยนภา ศิริรักษ์ มารดาของวิจักษณ์ ศิริรักษ์ เพื่อนร่วมรุ่น ณ วัดป่ารวก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น