พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี คล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ปธ.ชมรม ลส.ชบ.จ.ชม. นางศิรานุช อ่อนอ้น ปธ.ชมรมวิทยากร ลส.ชบ.อ.สันทราย และ ร.ต.ท.ธวัช วิโรจน์ หน.วปง.ชม. นำ ลส.ชบ.อ.สันทราย ไปร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น