วีกรุ๊ป ขยายฐาน Chiang Mai Education Hub 4.0

V GROUP ขยายฐาน Chiang Mai Education Hub 4.0 ทุ่มทุนการศึกษา MOU หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถาบันการศึกษาในเครือ วีกรุ๊ป ทำพิธีลงนามข้อตกลง(MOU) สวัสดิการเพื่อการศึกษา สำหรับพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโครงการสวัสดิการด้านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ทั้งสายสามัญ และสายอาชีวะ มาให้กับครอบครัวพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นกรณีพิเศษ เป็นการร่วมสนับสนุนด้านสวัสดิการ ให้กับพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการศึกษา

สถาบันการศึกษาในเครือ วีกรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วย 4 สถาบันได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ (สายสามัญ) เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน (สายสามัญ) เปิดสอนระดับเนอสเซอรี่ – ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (สายอาชีพ) เปิดสอนในระดับชั้นปวช. – ปวส. และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (สายอาชีพ) เปิดสอนในระดับชั้นปวช. – ปวส.

ที่ผ่านมาได้ ทำพิธีลงนามข้อตกลง(MOU) สวัสดิการเพื่อการศึกษา สำหรับบุตรพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด,บริษัท นิ่มซี่เส็ง 1988 จำกัด,บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท นิยมพานิช จำกัด,สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33,มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)และกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5

โดยคุณวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาและนักธุรกิจในเครือ วีกรุ๊ป นำโครงการสวัสดิการด้านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ทั้งสายสามัญ และสายอาชีวะ มาให้กับครอบครัวพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นกรณีพิเศษ เป็นการร่วมสนับสนุนด้านสวัสดิการ ให้กับพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการศึกษา และตัดความกังวลใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานที่เรียนระดับต่างๆ สำหรับบุตรได้เป็นอย่างดี

จากการบันทึกข้อตกลงสวัสดิการเพื่อการศึกษาที่ได้ลงนามร่วมกัน ตามรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังกล่าวจะขยายผลโครงการไปถึงพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในสังกัด นอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คือจังหวัดลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เพื่อให้พนักงานหน่วยงานภาครัฐ,เอกชนและครอบครัวได้รับทราบถึงความอนุเคราะห์และความปรารถนาดีของสถานบันการศึกษาในเครือ วีกรุ๊ป ที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากมีหน่วยงาน / สถานประกอบการใดสนใจติดต่อ 053-851412 ต่อ 199 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน หรือ โทร : 085-9030634 อาจารย์สุพจน์ นุ้ยเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น