มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมจัดตกแต่งพระเมรุมาศจำลองที่จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมลงพื้นที่จัดตกแต่ง และดูแลรักษาสถานที่รอบพระเมรุมาศจำลอง เริ่ม 17 ตุลาคม 2560 นี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จพิธี ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งทางโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม เหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์และการตกแต่งพื้นที่โดยรอบ ด้วยดอกไม้สีเหลือง โดยเฉพาะดอกดาวเรืองกว่า 6
หมื่นต้น
อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า
“ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่โดยรอบบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ซึ่งทำงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำดอกดาวเรืองจากอำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 60,000 ต้น ปลูกลงในกระบะไม้ไผ่ ขนาด 1.5×5 เมตร บริเวณสถานที่โดยรอบ นอกจากนั้น จะจัดตกแต่งสวนหย่อมด้วยไม้ดอกไม้ประดับอื่นที่เน้นสีเหลือง ขาว และโทนสีบูล จำนวนประมาณ 15,000 ต้น บนพื้นที่อีก 600 ตารางเมตร ซึ่งจะนำนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณวันละ 80 คน ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นดอกดาวเรืองและไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ
ตั้งแต่วันที่ 17-29 ตุลาคม 2560
“ดาวเรือง” เป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และนับเป็นดอกไม้ที่คนไทยนิยมปลูกด้วยชื่อที่เป็นมงคล และเป็นไม้ดอกเพื่อการเกษตรที่ช่วยสร้างรายได้ และยังมีสรรพคุณทางยาอีกนานัปการ ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองจะเบ่งบานอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ได้รับพระมหา-กรุณาธิคุณสนองงานด้านต่าง ๆ เรื่อยมา ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และกิจกรรมในครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติอันสูงส่ง ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และพนกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น